Nauders

wstępne studium wykonalności

Nauders – wstępne studium wykonalności

Nauders, Austria

Zespół CCS przygotował kilka koncepcji połączenia miejscowości Nauders z istniejącym ośrodkiem narciarskim za pomocą napowietrznych kolei linowych. Koncepcje bazują na różnym podejściu do połączenia ze sobą istotnych obszarów, a także ich ewentualną przyszłą rozbudowę z punktu widzenia gości ośrodka narciarskiego, jak i lokalnej społeczności.

scroll top