Zimowe Atrakcje Turystyczne

Koleje linowe, królowe gór zimą

Koleje linowe istnieją już od wieków, ale wraz z rozwojem sportów zimowych i aktywności rekreacyjnej w XX wieku stały się one wszechobecne niemal na każdym obszarze górskim.

Wraz ze wzrostem konkurencji pomiędzy turystycznymi ośrodkami górskimi powstała potrzeba optymalizacji ich działalności. Jednocześnie zwiększające się oczekiwania co do konkurencyjności na tle innych ośrodków powodują potrzebę posiadania nowszych, lepszych i większych inwestycji… lecz przed zrealizowaniem dużego projektu konieczne jest sporządzenie dobrego planu i ustalenie celów do osiągnięcia.

W CCS wiemy, że aby zaplanować przyszłość, najpierw musimy w pełni zrozumieć teraźniejszość. Jedynie wtedy rozpoczęcie procesu planowania ma sens. Analiza i ocena aktualnego stanu ośrodka oraz istniejącego potencjału wskazuje jego mocne strony, ale także pozwala nam zrozumieć jego słabości w obiektywny, ilościowy sposób.

 

W porozumieniu z naszymi klientami i zgodnie z ich celami proponujemy sposoby poprawy zdefiniowanych słabych stron, jednocześnie rozwijając ich mocne strony. W ścisłej współpracy z naszymi klientami możemy stworzyć plan na przyszłość, nadając priorytet tym działaniom i inwestycjom, które będą najbardziej korzystne dla ośrodka narciarskiego.

Po ustaleniu planu działania CCS może również opracować konkretne studia wykonalności lub dodatkowe projekty dla nowej infrastruktury i plany biznesowe lub wykonać każdą ze świadczonych przez nas usług - przed, w trakcie lub po zakończeniu projektu oraz na etapie eksploatacji kolei linowej. Dla nas w CCS projekt nie kończy się wraz z zakończeniem budowy, lecz trwa przez cały okres eksploatacji, ponieważ Twój sukces to nasza wspólna przyszłość.

Korzyści z zimowej eksploatacji kolei linowych:

 • Pełnią funkcję transportu narciarzy, ale także turystów i innych pieszych, materiałów itp.
 • Służą jako dostęp do odległych, czasami niedostępnych miejsc ze względu na położenie geograficzne lub opady śniegu.
 • Idealna forma dostępu do wrażliwych ekologicznie terenów rekreacyjnych (zero emisji, bardzo niski poziom hałasu, umiejscowienie wysoko nad ziemią).
 • Szybki transport o dużej przepustowości.
 • Niektóre typy kolei linowych nadają się do zastosowań specjalnych, takich jak np. „latające restauracje”.
 • Niskie zużycie energii.
 • Mała powierzchnia terenu potrzebna do instalacji.
 • Bardzo wysoki komfort pasażerów podczas jazdy.
 • Nie wymagane wysokie kwalifikacje personelu.
 • Dzięki nowoczesnym technologiom możliwe jest zaopatrzenie w energię elektryczną każdego pojazdu, co pozwala na zamontowanie m.in. ogrzewania, ekranów wykorzystywanych do użytku komercyjnego lub turystycznego, oświetlenia, wentylacji, odtwarzaczy muzyki, a także zapewnienia komunikacji związanej z bezpieczeństwem itp.
 • Relaksujący i bezstresowy sposób podróżowania.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy Ci wyjaśnić wszelkie niejasności i znaleźć odpowiedzi na Twoje pytania.

info@cablecarsolutions.com
scroll top