Pasywny system chłodzenia kabin dla kolei typu MGD

projekt badawczy

Pasywny system chłodzenia kabin dla kolei typu MGD

Kraków, Chorzów, Polska

CCS przy współpracy dwóch naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeprowadziło badania nad wdrożeniem materiału zmiennofazowego (PCM) jako pasywnego systemu chłodzenia w celu zapewnienia komfortu termicznego pasażerom podczas ewakuacji, zwłaszcza w czasie upałów. Badania podzielono na dwie fazy (testy laboratoryjne i rzeczywiste na kolei linowej). Wynikiem działań był wybór odpowiedniego materiału zmiennofazowego i przetestowanie go w warunkach rzeczywistej eksploatacji. Wyniki przeprowadzonych działań dały spodziewany efekt. Kierownikiem projektu był nasz członek zespołu Tomasz Magiera.

scroll top