Songdo Air Cruise

uruchomienie kolei i szkolenie załogi

Songdo Air Cruise

Busan, Korea Południowa

Po ukończeniu budowy nowej kolei linowej typu 10 MGD o długości 1,5 km w zatoce Songdo w Busan firma CCS została zatrudniona, aby przeprowadzić niezależny audyt techniczny instalacji przed jej oficjalnym otwarciem w lecie 2017 r. oraz zapewnić niezbędne szkolenie dla załogi z zakresu ewakuacji pasażerów.

Uruchomienie instalacji wymagało dokładnej kontroli i przetestowania wszystkich komponentów i urządzeń kolei oraz regulacji jej parametrów eksploatacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów oraz płynną pracę. Po zakończeniu prac budowlanych została przeprowadzona procedura rozruchu, która zwykle trwa od dwóch do trzech tygodni. Podczas niej zweryfikowano każdy parametr, co umożliwiło bezproblemowe uruchomienie kolei linowej.

Po uruchomieniu kolei, mając na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, CCS zostało poproszone o przeszkolenie personelu Songdo Air Cruise. Zakres szkoleń obejmował korzystanie ze specjalistycznych narzędzi i procedur w razie wystąpienia usterek, problemów technicznych lub eksploatacyjnych. Celem szkoleń było zminimalizowanie wpływu powstałych zakłóceń w eksploatacji na pasażerów, a w sytuacjach wymagających ewakuacji zapewnienie ich bezpiecznego transportu do stacji. Szkolenie obejmowało rozwiązywanie zarówno typowych problemów eksploatacyjnych, jak i najbardziej nietypowych, takich jak np. wykolejenie liny na podporze.

Po audycie technicznym i przeszkoleniu załogi, Songdo Air Cruise otrzymało wszystkie odpowiednie ustawowe pozwolenia, dzięki którym można było rozpocząć eksploatację.

scroll top